Jelling jan. 2002/dofkkt

 

 

Vedr. 4-årigt gymnasieforløb

INFORMATION

TKC-træneren bør hvert år (sept. - nov.) informere talentmiljøløberne om muligheden for 4-årigt gymnasieforløb.

TKC-løberne bør være bekendt med og ved ønske have udleveret:

TEAM DANMARK´s "Ungdomsuddannelse & eliteidræt".

TKC-løberne bør være bekendt med Dansk Orienterings-Forbunds holdning beskrevet i skrivelse vedr. "4-årigt gymnasieforløb" udsendt til klubber, HB og O-posten den 9.12.1996.

INDSTILLING

Mellem Team Danmark og DOF er der indgået den aftale, at godkendelse kun sker efter indstilling fra Dansk Orienterings-Forbund.

I første omgang sker det ved TKC-træneren, men med mindre indstillingen har en påtegning af DOF ved formanden for eliteafdelingen, bliver ansøgningen ikke behandlet af Team Danmark.

Det idrætsniveau, der mellem DOF og Team DK er aftalt som indstillingskrav er:

  • Minimum være optaget i et TKC
  • Individuel vurdering efter udviklingssamtale med træneren

Trænerens opgave i forbindelse med indstilling:

  • Samtale med udøveren om valg af et 4-årigt gymnasieforløb. Valg af et 4-årigt gymnasieforløb er også begyndelsen til valg af en eliteidrætskarriere. Samtale om hvad det indebærer idrætsligt, uddannelsesmæssigt, socialt. Tilvalg på et område betyder også fravalg på andre.
  • Sammen med udøveren udarbejde Udviklingsplan for de kommende 2-4 år. Planen skal omhandle 1) idrætslig målsætning, 2) målsætning for uddannelse, 3) vurdering af faktorer som kan påvirke idrætssatsningen og uddannelsesmålsætningen.
  • Udarbejdelse af indstilling (trænerens anbefaling af udøveren).

 

Træneren sender til DOF’s eliteafdeling:

  • Udviklingsplan med træner og aktiv underskrift
  • Trænerindstilling
  • Liste med vigtige resultater for de seneste 2 år (DMér, ranglisteløb, rangliste placering)

 

kkt, Jelling jan 2002