Om TC Sjælland

Talent Center Sjælland er et supplerende træningstilbud for unge i aldersgruppen 15-20 år, der løber orienteringsløb og gerne vil udvikle sig til et højere niveau inden for sporten.

TC Sjælland tilbyder en ugentlig højkvalitetstræning i en Sjællandsk skov. Ca. 8 gange årligt er der fællesspisning efter træning og i forlængelse heraf et oplæg med fokus på forbedring inden for den tekniske, taktiske eller fysiske del af orienteringssporten. Hertil kommer at der i TC Sjælland også er særligt fokus på løbernes rent løbsfysiske udvikling, og derfor afholdes ca. 2 gange årligt test på atletikbane. Der deltager ca. 20-30 løbere i hver af træningerne.

Yderligere tilbydes der i TC regi ture til Sjællandsmesterskaberne, Jysk-Fynske-mesterskaber og testløb. Testløbene er 2-3 konkurrencer i en weekend i forsommeren og på baggrund af resultaterne herfra udtages løbere til Junior VM af juniorlandstræneren. Udover læringsture i forbindelse med konkurrencer tilbyder TC Sjælland også træningsture, gerne til fremmede Nordiske terræner, ofte i Sverige.

Der tilbydes altså et træningsmiljø med mange højkvalitetstræninger og med god mulighed for at løbe i uvante terræner, hvor der samtidigt lægges stor vægt på det sociale fællesskab på tværs af orienteringsklubberne på Sjælland.

Trænerne

Træningerne varetages i øjeblikket af Masha Semak og Malthe Gaarsdal i fællesskab.

Masha har været TC træner gennem siden starten af 2011 og er tidligere landsholdsløber på det Ukrainske landshold, men har boet i Danmark siden 2007. Masha har udover erfaring fra TC Sjælland også været leder for Østkredsens U2 gruppe og har uddannet sig som træner gennem Dansk Orienteringsforbunds Træner 1, 2 kurser og Dansk Idrætsforbunds Diplomtræneruddannelse. Masha løber til dagligt selv i Farum OK.

Malthe har gennem 7 år været en særdeles aktiv løber i TC Sjælland og træner nu også som senior målrettet mod at blive en bedre orienteringsløber, mens han på Team Danmark ordning færdiggør gymnasiet. Malthe har trænererfaring fra Østkredsens U2 gruppe og uddannelse i form af Dansk Orienteringsforbunds Træner 1 og 2 kurser.

Krav til løberen

Løberen skal:
 • Være motiveret for at udvikle sig indenfor orienteringsløb
 • Kunne løbe en svær bane alene i mørke
 • Deltage i 75% af sin egen klubs ungdomstræninger. Hvis løberen er medlem af en mindre klub, der ikke tilbyder struktureret eller målrettet ungdomstræning, kan løberen (mod passivt medlemskab) alternativt deltage i 75% af ungdomstræningerne i en større naboklub
 • Deltage i 75% af TC-træningerne
 • Tilmelde og framelde sig mindst 2 døgn før træning på TC hjemmesiden
 • Anvende Sportlyzer som træningsdagbog
Rent praktisk er det ungdomstræner og/eller klubformand, der gennem klubbens TC-styregruppemedlem indstiller løberen til at være en del af TC Sjælland. Herefter skal løberen formelt godkendes på næstkommende styregruppemøde.

Krav til løberens klub

Når en klub indstiller en løber til TC Sjælland forpligter klubben sig til følgende:
 • At stille kort og klubhus til rådighed for TC træninger i det omfang TC træneren skønner det relevant at træne fra/bruge klubbens klubhus
 • At stille klubhus og kokke til rådighed ved de ca. 8 årlige fællesspisninger (dette går almindeligvis på skift og forsøges fordelt således at klubber med mange løbere også har en relativt stor del af arbejdsbyrden forbundet hermed. Tidligere er der uden problemer fundet kokke blandt forældregruppen til løberne). Udgifter til mad op til 1000 kr. refunderes
 • Sørge for transport af løberen til træning
 • Så vidt muligt udpege en personlig træner for den enkelte løber
 • Så vidt muligt og under hensyntagen til klubbens størrelse og ressourcer stille et styregruppemedlem

Priser

Den halvårligt medlemspris ligger aktuelt på 650 kr. Hertil kommer betaling for de enkelte ture, som løberen deltager i. Priserne for turene har i det seneste halvår svinget mellem 0 og 600 kr. afhængigt af transport og overnatning. Dertil kommer, at løberne selv afholder udgifter til de konkurrencer der deltages i, fx testløb. TC giver tilskud til nogle af turene og en stor del af klubberne på Sjælland yder varierende tilskud til deltagerudgiften.

Historien bag TC Sjælland

Oprindeligt blev der i 1994 på initiativ af den daværende danske landstræner finnen Olli-Pekka Kärkkäinen og sportschef KK Terkelsen etableret et fælles træningsmiljø for ambitiøse talenter indenfor orienteringssporten. På daværende tidspunkt var talentmiljøerne et samlet Team Danmark koncept på tværs af idrætter, og aldersgrænsen var dengang, pga. den danske elitesportslov, 15 år, som den i øvrigt også er nu. Oprindeligt var der på Sjælland 2 miljøer, disse har dog altid samarbejdet om fælles træning. Samlet var der dengang 8 miljøer i Danmark.

I 2003 ændredes strukturen, således at der blev oprettet 2 kraftcentre (KC) for senioreliteløbere og en række Talentkraftcentre (TKC) for juniortalenter. I 2008 nedlagdes KC’erne og er nu erstattet af et fælles seniortræningsmiljø, Elitecenteret, i Århus. TKC blev i den forbindelse omdøbt til Talentcenter, og er det vi kender i dag. TC Sjælland udspringer således af mere end 20 års tradition og viden om udvikling af elitetalenter indenfor orienteringsløb. TC’erne hører formelt under Juniorlandstræneren, dermed også Seniorlandstræneren og i sidste ende Dansk Orienterings-Forbund.


Siden vedligeholdes af Anders Klinting og er sidst rettet 2016-09-03 21:25:44
Der har været 1819 hits på denne side siden 1. august 2002