Jelling den 21.11.2003

 

 

Til TKC’er i DOF

att.

TKC Nordjylland, Jan Scheel

TKC Midtjylland, Thomas Hjerrild

TKC Esbjerg, Ole Gadsbølle

TKC Farum, Søren Olsen

TKC Spring Cup, Anne Konring Olesen

til O-posten for orientering

 

Ungdomsuddannelse og eliteidræt

- det er tid for ansøgning om forlængede ungdomsuddannelser

 

Siden 1987 har det været muligt for eliteidrætsudøvere at forlænge deres ungdomsuddannelse med et år – for orienteringsløbere drejer det sig typisk om den 3-årige gymnasieuddannelse.

Formålet med ordningen er at give idrætsudøveren mere tid til såvel uddannelse som idrætsaktiviteter.

Det 4-årige gymnasieforløb tilbydes på 23 gymnasier fordelt over hele landet. På visse handelsskoler tilbydes, der også forlængede uddannelsesforløb.

 

Ovenstående skal ikke opfattes, som at Dansk Orienterings-Forbund entydigt anbefaler at unge mennesker, der har planer om at prøve grænser af inden for idrætten, skal søge et 4-årigt forløb. Tværtimod mener vi, at man skal tænke sig godt om, søge rådgivning i skole og tale med ens forældre og træner før et sådant valg tages. Egentlig mener vi, at man skal tilstræbe, at tage sin studentereksamen på normeret tid, da den tid man skal anvende på idrætten i den alder, bør kunne kombineres med et normalt gymnasieforløb.

Men kommer man efter moden overvejelse og rådgivning alligevel til den konklusion, at man vil søge optagelse på 4-årigt handelsskole- eller gymnasieforløb, skal der rettes henvendelse til DOF, da Team Danmark skal godkende det idrætslige niveau.

 

Mellem Team Danmark og DOF er der indgået en aftale om, at godkendelse kun sker efter indstilling fra Dansk Orienterings-Forbund. I første omgang sker det naturligvis ved den lokale træner (klub- eller TKC-træner), men med mindre indstillingen har en påtegning af DOF ved sportschefen, K. K. Terkelsen, bliver ansøgningen ikke behandlet af Team Danmark.

Det idrætsniveau, der mellem DOF og Team DK er aftalt som indstillingskrav er, at løberen som minimum skal være optaget i et Talentkraftcenter. Dertil vil der også blive anlagt en individuel vurdering.

 

Kender vi nogen, der har valgt den 4-årige ungdomsuddannelse?

Det kan være en god idé for den unge at snakke med nogen, der selv har valgt eller valgte at forlænge deres gymnasietid og som må have nogle erfaringer at videregive. Her er navne på nogle som sikkert gerne vil fortælle om deres erfaringer:

Ida og Susanne V. Jørgensen, Farum OK

Karina B. Knudsen, Horsens OK

Kristian Bertelsen, OK Øst

Michael Aasøe, OK Øst

Gry Johannsen, OK Pan

Signe Søes, Farum OK

 

Ansøgningsprocedure:

Inden 30. januar 2004: Fremsendelse af ansøgningsskema til det ønskede uddannelsessted

Senest 1. februar: Fremsendelse af ansøgning fra uddannelsessted til Team Danmark

6.-7. februar: Ansøgninger sendes fra Team Danmark til DOF, der foretager den idrætslige vurdering.

21. februar: DOF sender indstilling omkring den enkelte ansøger til Team Danmark

ultimo februar: Svar udsendes fra Team Danmark til ansøgerne.

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale

Ansøgningsskemaer og informationsmateriale kan rekvireres hos undertegnede.

Det er endvidere muligt at hente både skema og informationsmateriale på Team Danmarks hjemmeside: www.teamdanmark.dk

 

 

 

Bilag:

  • Team Danmark folder vedr. Ungdomsuddannelse og elitesport 2004
  • Ansøgningsskema
  • DOF’s nye Uddannelsespolitik (godkendt af Team Danmark og fremsendt til DOF’s HB for godkendelse)

 

 

 

 

 

 

Sportschef

K. K. Terkelsen

Vinkelvej 1

7300 Jelling

75871705

e-mail:


Siden vedligeholdes af Anders Klinting og er sidst rettet 2012-07-20 14:54:42
Der har været 1666 hits på denne side siden 1. august 2002